TÓM TẮT CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Phương án sử dụng vốn tự có
CSBH 1: GH1; GH2; GH3; GH5; GH6
– Ký cọc 50tr
– Thanh toán 10% sau 15 ngày ( ký HĐMB)
– Thanh toán 40% trong 18 tháng
– Thanh toán 45% khi nhận bàn giao
– Thanh toán 5% khi nhận sổ
+ CSBH 2.1: GH2; GH3; GH5
– Ký cọc 50tr
– TT 10% sau 15 ngày (ký HĐMB)
– TT 40% trong 2 năm
– TT 45% khi nhận bàn giao
– TT 5% khi nhận sổ

+ CSBH 2.2: GH1; GH6
– Ký cọc 50tr
– TT 10% sau 15 ngày (ký HĐMB)
– TT 40% trong 3 năm
– TT 45% khi nhận bàn giao
– TT 5% khi nhận sổ

Phương án sử dụng vốn vay Ngân hàng
CSBH 3:
– Ký cọc 50tr
– TT 10% sau 15 ngày (ký HĐMB)
– TT 15% trong 1 năm
– Ngân hàng cho vay 70% ( HTLS & Ân hạn gốc trong 24 tháng)
– TT 5% khi nhận sổ
=> Nhận nhà sau 1 năm mới bắt đầu trả lãi và gốc
+ CSBH 4:
– Ký cọc 50tr
– TT 10% sau 15 ngày (ký HĐMB)
– TT 40% trong 2 năm
– Ngân hàng cho vay 45%  (HTLS & Ân hạn gốc trong 4 năm)
– TT 5% khi nhận sổ
=> Nhận nhà sau 4 năm mới bắt đầu trả lãi và gốc

*** Chính sách bán hàng có thể thay đổi theo từng thời điểm, theo từng giỏ hàng… Các bạn CVKD vui lòng xem lại file chính thức của CĐT hoặc liên hệ admin dự án hoặc quản lý trực tiếp để tư vấn khách chính xác trước khi đặt cọc.